PISTEYTYS


Ylioppilastutkintotodistukset ja niiden pisteytys

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut  sopivat toimenpiteistä opiskelijavalintojen kehittämiseksi elokuussa 2017. Vuoteen 2020 mennessä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan siten, että todistusvalinta on pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen. Samalla yhteispistevalinnasta luovutaan.

Yliopistojen koulutusalakohtaisista todistusvalinnan pisteytyksistä sovittiin toukokuussa 2018 ja niistä tiedotettiin Opintopolku.fi -sivuilla. Ylioppilastutkinnon pisteytyksen periaatteet ovat samat, mutta niitä on sovellettu koulutuksissa omien tarpeiden mukaan. Todistusvalinnassa pisteytettävien ylioppilastutkinnon aineiden määrä vaihtelee koulutuksittain. Kaikissa koulutuksissa pisteitä annetaan äidinkielestä, jonka lisäksi pisteitä voidaan antaa matematiikasta, yhdestä tai useammasta ainereaalista tai kielestä. Koulutusalat ovat määritelleet itse, mistä aineista pisteitä annetaan.

Ylioppilastutkinnon pisteytyksessä voi olla yksi tai useampi kynnysehto, jolla tarkoitetaan sitä, että hakija on mukana todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät. Kynnysehtona voi olla esimerkiksi
– tietyn aineen ylioppilaskokeen suorittaminen, esim. oltava suoritettuna englannin kielen koe tai
– tietty aine tietyllä arvosanalla, esim. äidinkieli vähintään arvosanalla C, jolloin alempien arvosanojen kirjoittajat eivät voi tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

Joissakin koulutuksissa voi todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai sen rinnalla olla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan valintaa, jossa hakija hyväksytään ennalta määrätyillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla. Tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon pisteytyksestä on esitetty koulutuksen yhteydessä Opintopolku.fi -palvelussa. Lisätietoja todistusvalintauudistuksesta osoitteessa yliopistovalinnat2020.fi.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys, IB, EB, Rp/DIA (Deutsches Internationales Abitur):

Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Tarkemmat tiedot pisteytyksestä on esitetty koulutuksen yhteydessä Opintopolku.fi -palvelussa.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, Rp/DIA) hakukeväänä suorittaneiden tulee tutustua huolellisesti liitteiden toimittamista koskeviin ohjeisiin koskien tutkinnon ennakkoarvioinnin ja lopullisen todistuksen toimittamisaikataulua. Todistuspisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

Muu ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen. Ulkomailla suoritetun ylioppilastutkinnon (muu kuin IB, EB, Rp/DIA) arvosanoja ei kuitenkaan oteta huomioon, ts. pisteytetä Itä-Suomen yliopiston valinnoissa.