SIIRTOHAKU, OIKEUSTIEDE, JOENSUU


Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Oikeustieteen siirtohaussa valitaan enintään kymmenen (10) hakijaa. Hakija, jolla on hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 op, voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana suorittamaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo). Mikäli hakija on suorittanut oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvia opintoja enemmän kuin 100 op, huomioon otetaan parhailla arvosanoilla suoritetut kurssit (väh. 100 op). Huomioon otetaan ainoastaan Itä-Suomen yliopiston opintorekisterissä olevat opinnot (ml. hyväksiluetut).

Tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvien pakollisten oikeustieteen opintojen määrä ja toissijaisesti kaikkien Itä-Suomen yliopistossa suoritettujen opintopisteiden määrä.

Varasijoille asetetaan 10 hakijaa.

Huomioon otetaan vuoden 2019 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2008 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnäolevana vähintään yhden lukukauden.

Oikeustieteen siirtohaku järjestetään vain keväällä.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai suoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta /
Oikeustieteiden laitos
s-posti: oikeustieteet@uef.fi
puh. 029 445 5220
uef.fi/oikeustieteet