Terveystieteiden tiedekunnan JOO-opintotarjonta


Farmasian laitos

 • Bio-orgaaninen kemia (7.5 op) BOK
 • Biokemiallinen ja bioteknologinen metodiikka (4 op) BBM
 • Biologiset lääkevalmisteet (2 op) BLV
 • Clinical Toxicology and Drug Safety (4,5 op) CLTOX
 • Farmakogenomiikka (4 op) FGEN
 • Farmakokinetiikan jatkokurssi, osa I (4.5 op) FKJ1
 • Farmakokinetiikan jatkokurssi, osa II (3 op) FKJ2
 • Farmakokinetiikka (2 op) FK
 • Farmaseuttinen bioteknologia (5 op) FBT
 • Farmaseuttisen kemian syventävä kirjallisuus (3 op) FKSK
 • Fysikaalinen orgaaninen kemia (5 op) POC
 • Fysikaalisen farmasian jatkokurssi (10 op) FFJK
 • Genetic and reproductive toxicology (3 op) GRTOX
 • Immunotoxicology (3 op) IMTOX
 • Information Skills and Basics in Legislation of Toxicology (3 op) INFLEG
 • Lääkeaine-reseptori interaktiot lääkeainesuunnittelussa (4.5 op) LARI
 • Lääkeaineen suunnittelu (6 op) LÄSU
 • Lääkeaineiden kemia (5 op) LÄKE
 • Lääkeainesynteesit I (4 op) LÄSY1
 • Lääkeainesynteesit II (4 op) LÄSY2
 • Lääkkeiden laatu ja myyntiluvat (5 op) LLM
 • Matematiikka farmasiassa, Osa 1: Differentiaali- ja integraalilaskenta kineettisissä tutkimuksissa (2 op) MAF1
 • Matematiikka farmasiassa, Osa 2: Lineaarinen ja epälineaarinen regressio (2 op) MAF2
 • Molekyylimallinnus I (4.5 op) MMAI
 • Occupational Toxicology (3 op) OCX
 • Organ toxicology (6 op) ORTOX
 • Sairaalafarmasian perusteet (3 op) SAF
 • Toksikologian ja farmakologian perusteet (4.5 op) TFP
 • Toxicity testing (3 op / 2 ov) TOTE
 • Toxicology of compounds (4 op) TOXCOM
 • Toxicopathology (4,5 op) TOXPAT

Hoitotiede

 • Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 4 op
 • Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
 • Terveyden edistämisen teoreettinen perusta 1 5 op
 • Kulttuurinen hoitotiede: teoria 4 op
 • Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op