TODISTUSVALINTA


Kevään 2020 yhteishaussa todistusvalinta on pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen. Yli puolet opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoihin perustuen. Samalla valintakokeesta ja todistusarvosanoista saatavista yhteispisteistä luovutaan. Todistusvalinta ei kuitenkaan ole ainoa väylä yliopistoon vaan yliopistot järjestävät edelleen valintakokeita. Lisäksi tarjolla on myös muita reittejä yliopistoon kuten avoimen yliopiston opintojen perusteella valittavat eli ns. avoimen yliopiston väylä.

Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee Itä-Suomen yliopistossa (40) 51 – 90 % välillä. Todistusvalinnassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet (suomalainen, IB-, EB- tai RP/DIA -tutkinto). Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan.

Kaikissa koulutuksissa pisteitä annetaan äidinkielestä, jonka lisäksi pisteitä voidaan antaa matematiikasta, yhdestä tai useammasta ainereaalista tai kielestä. Ylioppilastutkinnon pisteytyksessä voi olla yksi tai useampi kynnysehto, jolla tarkoitetaan sitä, että hakija on mukana todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät. Kynnysehtona voi olla esimerkiksi
– tietyn aineen ylioppilaskokeen suorittaminen, esim. oltava suoritettuna englannin kielen koe tai
– tietty aine tietyllä arvosanalla, esim. pitkä tai keskipitkä ruotsi vähintään arvosanalla M

Todistusvalinnan pisteet lasketaan valintakriteereiden perusteella hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan. Jos hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielen tasoista koetta, huomioidaan toinen niistä pitkänä kielenä. Jos hakijalla ei ole arvosanaa kaikissa koulutuksen edellyttämissä aineissa, hän ei saa niistä pisteitä. Hakija voi kuitenkin tulla valituksi todistusvalinnassa, jos muista aineista saadut pisteet ovat riittävät. Todistusvalinnan vähimmäispisterajalla tarkoitetaan minimipistemäärää, mikä pitää saada, jotta voi tulla hyväksytyksi.

Jos IB-tutkinnon suorittanut on suorittanut myös suomalaisen yo-tutkinnon osakokeita, lasketaan pisteet hakijalle parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaan.

Joissakin koulutuksissa voi olla todistusvalinnan pisteyttämisen sijaan tai sen rinnalla suoravalintaa. Suoravalinnalla tarkoitetaan valintaa, jossa hakija hyväksytään ennalta määrätyillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla.

Itä-Suomen yliopistossa todistusvalinnalla valitaan vain ensikertalaisia hakijoita (poikkeuksina kasvatusalan yhteisvalinta, farmaseutin koulutusohjelma, proviisorin koulutusohjelma, sosiaalityö sekä maantiede ja ympäristöpolitiikka). Ei-ensikertalaiset voivat tulla hyväksytyksi valintakokeella tai tarjolla olevissa muissa väylissä kuten siirtohaussa ja maisterihaussa. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston koulutuksilla voi olla yhteishaussa ”Muut reitit yliopistoon” -hakukohde, jossa valitaan aikaisempien opintojen (ml. avoimen yliopiston opinnot) perusteella. Tarkemmat tiedot löydät Opintopolusta koulutuksen ”Hakeminen” -välilehdeltä.

Todistusvalinnan tulokset: Hakukohteen todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen hakukohteen valintakoetta. Todistusvalintaa tehdään Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) yo-tulosten julkistamispäivän (12.5.*) jälkeen valintakokeiden mukaisessa järjestyksessä. Todistusvalinnan tuloksesta ei lähetetä erikseen tuloskirjettä vaan tulos on nähtävissä ainoastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Huomioithan, että hakukohteen todistusvalinnan tulos saattaa olla nähtävissä vasta valintakoetta edeltävänä päivänä. Kaikkien hakukohteiden todistusvalinnan tulokset on julkaistu viimeistään 27.5.2020.
*) YTL:n ilmoittama päivämäärä

Koulutusten todistusvalinnan pisteytykset löytyvät kootusti Opintopolusta.

Todistusvalinta on yksi tie yliopistoon muiden joukossa

Lue myös viisi faktaa todistusvalinnasta