VALINNAT 2020 MUUTOKSET


Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin liittyvät valintaperustemuutokset keväällä 2020

Yliopistot ottavat tarkistetut IB-arvosanat huomioon opiskelijavalinnoissaan (Unifin tiedote 21.8.2020)

Kevään toisen yhteishaun aikatauluun on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (12.5.2020) tehty seuraavat muutokset:

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.2020
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 8.7.2020)

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 15.7.2020)

Varasijoilta hyväksyminen päättyy maanantai 3.8.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 31.7.2020)

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan hakijoille alkuperäisen aikataulun mukaisesti viimeistään 27.5.2020

***
Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin tiedote 9.4.2020
Kysymyksiä ja vastauksia yliopistojen opiskelijavalinnasta (Unifi 9.4.2020)

Yhteisvalintojen tiedotteet:
Lääketieteellisen alan yhteisvalinta
Psykologian yhteisvalinta
Kasvatusalan yhteisvalinta (VAKAVA)
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Yliopistot tiedottavat eri hakukohteiden valintajärjestelyistä sitä mukaa kun ratkaisuja tehdään. Kaikki valintaperusteiden muutoksia koskevat päätökset tehdään ja niistä tiedotetaan 30.4. mennessä.

Yliopistot tiedottavat eri hakukohteiden valintajärjestelyistä sitä mukaa kun ratkaisuja tehdään. Kaikki valintaperusteiden muutoksia koskevat päätökset tehdään ja niistä tiedotetaan 30.4. mennessä. Lisätietoja ja ohjeistus yksilöllisistä valintakoejärjestelyistä niille hakijoille, jotka mahdollisesti tarvitsevat yksilöllisiä järjestelyjä valintakoevalinnan muuttuneen luonteen vuoksi, löytyy https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet-top/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/

Valintakokeiden suorittamiseksi suositellaan vahvasti tietokoneen käyttöä. Mobiilipäätelaitteita ja tabletteja käytettäessä saattaa esiintyä käytettävyysongelmia. Katso tarkemmat Tietokone- ja selainsuositukset.

Tiedote aineistokokeesta (4.5.)
Päivitetty 6.5.
Aineistokokeen toteuttamisessa ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi järjestetään uusi aineistokoe kaikille hakijoille torstaina 14.5. klo 16:00 -18:15 hakijoiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. Tullakseen huomioiduksi opiskelijavalinnassa hakijan on osallistuttava tähän uusintakokeeseen. Hakijoilla on mahdollisuus testata koeympäristöä etukäteen myöhemmin ilmoitettavana aikana. Linkki aineistokokeeseen lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse. Mikäli olet hakenut yksilöllisiä järjestelyjä 4.5. järjestettyyn aineistokokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja päätös ovat voimassa myös uudessa aineistokokeessa.

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu (pdf)
Muutos 30.4.2020
Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Sivuainehakukohteita koskevat muutokset (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Muutos 30.4.2020 Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Aikuisopettajan pedagogiset opinnot 60 op
Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op

Seuraavia hakukohteita koskevat muutokset (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Videokontrollikoe järjestetään 9.6. hakijalle ilmoitettavana ajankohtana. Kellonaika on poistettu. (pdf)
Muutos 30.4.2020
Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO-KM)
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO), kelpoisuusopinnot
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO, hakijaryhmä a), kelpoisuusopinnot

Seuraavia hakukohteita koskevat muutokset (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Muutos 30.4.2020 Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Maisterihaku, Erityisopettaja (EKO-KM)
Maisterihaku, Opinto-ohjaaja (OPO-KM)
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO), kelpoisuusopinnot
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO, hakijaryhmä b), kelpoisuusopinnot

Varhaiskasvatuksen opettaja, Muut reitit yliopistoon (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Muutos 30.4.2020
Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op, kelpoisuusopinnot (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Muutos 30.4.2020
Soveltuvuuskokeeseen on tullut muutoksia. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Kasvatusalan yhteisvalinnan (VAKAVA) hakukohteet (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto. Löydät lisätietoa myös VAKAVA-verkoston nettisivuilta.
Muutos 30.4.2020, koskee seuraavia hakukohteita: Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Kotitalousopettaja¸ kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Opinto-ohjaaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu (pdf)
Muutos 30.4.2020
Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu (pdf)
Muutos 30.4.2020
Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Liiketaloustiede (kauppatieteiden kandidaatti) ja Tietojenkäsittelytiede (filosofian maisteri), Joensuu / Kuopio (pdf)
Muutos 30.4.2020
Todistusvalintaan ei ole tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, proviisori (pdf)
Päivitys 4.6.2020
Tieto valintakokeen toiseen vaiheeseen valituille on lähetetty 4.6.2020. Lähetämme toiseen vaiheeseen valituille hakijoille tarkempia yliopistokohtaisia ohjeita koejärjestelyistä ja kokeeseen osallistumisesta ma 8.6.2020.
Päivitys 28.5.2020
Toisen vaiheen koe järjestetään fyysisenä kokeena 11.6.2020 klo 14 alkaen viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen (pdf). Linkin takana olevasta tiedostosta tarkemmat tiedot ja ohjeet. Ohjeessa mainitut Moodle-valintakokeen ohjeet ja laitevaatimukset on kerrottu täällä: Farmasian valintakokeen toinen vaihe
Päivitys 13.5.2020
Saat käyttää kokeessa omaa tai koejärjestelmän laskinta. Tehtävien tekemiseen riittää nelilaskin, jolla voi suorittaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja ottaa neliöjuuren.
Muutos 30.4.2020
Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti ja proviisori (pdf)
Päivitys 4.6.2020
Tieto valintakokeen toiseen vaiheeseen valituille on lähetetty 4.6.2020. Lähetämme toiseen vaiheeseen valituille hakijoille tarkempia yliopistokohtaisia ohjeita koejärjestelyistä ja kokeeseen osallistumisesta ma 8.6.2020.
Päivitys 28.5.2020
Toisen vaiheen koe järjestetään fyysisenä kokeena 11.6.2020 klo 14 alkaen viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen (pdf). Linkin takana olevasta tiedostosta tarkemmat tiedot ja ohjeet. Ohjeessa mainitut Moodle-valintakokeen ohjeet ja laitevaatimukset on kerrottu täällä: Farmasian valintakokeen toinen vaihe
Päivitys 13.5.2020
Saat käyttää kokeessa omaa tai koejärjestelmän laskinta. Tehtävien tekemiseen riittää nelilaskin, jolla voi suorittaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja ottaa neliöjuuren.
Muutos 30.4.2020
Todistusvalinnan pisterajaan on tullut täsmennys. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti (pdf)
Päivitys 4.6.2020
Tieto valintakokeen toiseen vaiheeseen valituille on lähetetty 4.6.2020. Lähetämme toiseen vaiheeseen valituille hakijoille tarkempia yliopistokohtaisia ohjeita koejärjestelyistä ja kokeeseen osallistumisesta ma 8.6.2020.
Päivitys 28.5.2020
Toisen vaiheen koe järjestetään fyysisenä kokeena 11.6.2020 klo 14 alkaen viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen (pdf). Linkin takana olevasta tiedostosta tarkemmat tiedot ja ohjeet. Ohjeessa mainitut Moodle-valintakokeen ohjeet ja laitevaatimukset on kerrottu täällä: Farmasian valintakokeen toinen vaihe
Päivitys 13.5.2020
Saat käyttää kokeessa omaa tai koejärjestelmän laskinta. Tehtävien tekemiseen riittää nelilaskin, jolla voi suorittaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja ja ottaa neliöjuuren.
Muutos 30.4.2020

Todistusvalinnan pisterajaan on tullut täsmennys. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu / Kuopio (pdf)
Muutos 30.4.2020
Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikkoihin on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Terveyden edistäminen, Kuopio (pdf)/ Terveyden edistäminen, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (pdf)
Tiedote 2.6.2020: Amk-järjestelmässä olleen teknisen ongelman vuoksi valintakoelinkit eivät ole lähteneet 1.6. hakijoiden sähköpostiin, mutta linkit pyritään saamaan hakijoille mahdollisimman pian.
Muutos 30.4.2020 / Muut reitit yliopistoon -hakukohteen valintaperusteita päivitetty 5.5.2020 (Poistettu lisäpiste ensisijaisen hakukohteen valinnasta, jota ei ollut alkuperäisissäkään valintaperusteissa)
Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Sosiaalityö, Kuopio (pdf)
Päivitys 1.6.2020
Valintaperusteisiin on päivitetty valintakokeen 2. vaihe kohdassa ”Lopullinen valinta”.
Muutos 30.4.2020
Todistusvalintaan ja aloituspaikkoihin ei ole tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu (pdf)
Päivitys 18.5.2020
Päivitetty tasapistesääntöä. Poistettu todistusvalinnan tasapistesäännöstä 4. tasapisteratkaisu. Linkin takana oleva pdf-tiedosto päivitetty.
Muutos 29.4.2020
Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikkoihin on tullut muutoksia. Uutena valintatapana maantieteen ainereaalikoe. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Biolääketiede, Kuopio (pdf)
Muutos 29.4.2020
Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikkoihin on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu / Kuopio (pdf)
Muutos 29.4.2020
Todistusvalintaan ei ole tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Metsätiede, Joensuu (pdf),  Päivityksiä koejärjestelyihin (pdf, päivitetty 15.5. ja 20.5.)
Päivitys 11.6.2020
Toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat, metsätiede (pdf)
Päivitys 8.6.2020
Kutsut valintakokeen toiseen vaiheeseen sekä ohjeet osallistumiseen lähetetään sähköpostitse Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi päivää ennen koetta. Saman päivän aikana tällä sivulla julkaistaan kutsuttujen hakijoiden hakemusnumerot. Hakemusnumero koostuu kuudesta pisteiden erottamasta numerosarjasta, esimerkiksi ”1.2.246.562.11.00000000000000123456”. Näet hakemusnumerosi kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Klikkaa järjestelmässä näkyvää ”Näytä hakemus” -linkkiä. Voit myös saada hakemusnumerosi selville sinulle lähetetystä sähköpostiviestistä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen saat sähköpostiisi automaattisen kuittauksen hakemuksen vastaanottamisesta. Sähköpostiviestin aiheena on ”Opintopolku: hakemus vastaanotettu” ja viesti sisältää hakemusnumerosi.
Päivitys 20.5.2020 (koskee sekä 1. vaiheen että 2. vaiheen koetta)
Valintakokeen aikana on sallittua käyttää ennakkomateriaalia.
– Jos kohtaat ongelmia kokeen aikana, voit olla yhteydessä numeroon 029 4120 211. Emme vastaa kokeen sisältöön liittyviin kysymyksiin.
Lisätietoja mahdollisissa ongelmatilanteissa Helsingin yliopiston verkkosivulta.
Päivitys 15.5.2020
Päivityksiä metsätieteen koejärjestelyihin:
1. vaiheen koe järjestetään torstaina 28.5.2020 klo 9.00 – 10.00
2. vaiheen koe järjestetään maanantaina 15.6.2020 klo 14.00 – 15.00
Katso tarkemmat tiedot ”Päivityksiä koejärjestelyihin” -linkin takana olevasta liitteestä (PDF
Muutos 29.4.2020
Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikkoihin on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan valintaperusteissa mainituilla nettisivuilla 30.4.2020.

Kulttuurintutkimus, Joensuu (pdf)
Muutos 29.4.2020
Todistusvalintaan ei ole tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu (pdf)
Päivitys ma 15.6.2020
Tieto 18.6.2020 järjestettävään valintakokeen toiseen vaiheeseen valituille hakijoille on lähetetty 12.6.2020. Kutsu sisältää tarkemmat ohjeet koejärjestelyistä ja kokeeseen osallistumisesta.
Päivitys 15.5.2020:
1. osa: esivalintakoe 4.6.2020, joka on yhteinen ammattikorkeakoulujen kanssa.
Katso hakijan ohjeistus: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yliopistojen-valintakokeet-amk-jarjestelmassa/
Koe sisältää seuraavat osiot:
• Päätöksentekotaidot
• Opetuskieli (suomi)
• Englannin kieli
• Eettiset taidot
2. osa: digitaalisesti toteutettu suullinen osuus 18.6.2020
Muutos 29.4.2020
Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikkoihin on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu (pdf)
Muutos 28.4.2020
Valintakokeen toteutusta muutettu. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu (pdf)
Päivitys 25.5.2020, valintaperusteita päivitetty:
Verkkokurssin laajuutta on pienennetty. Lisäksi verkkokurssin aikatauluun on tullut muutoksia; verkkokurssi on suoritettava 6.7.2020 klo 15 mennessä. Katso tarkemmin linkin takana oleva päivitetty pdf-tiedosto.
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien määrää on nostettu ja vastaavasti valintakokeella valittavien määrää laskettu. Valintakoe on  muuttunut kaksivaiheiseksi (verkkokurssi ja suullinen koe). Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Venäjän kieli, Joensuu (pdf)
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien määrää on nostettu ja vastaavasti valintakokeella valittavien määrää laskettu. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu (pdf)
Päivitys 7.5.2020, valintaperusteita päivitetty:
Valintakoemateriaali on päivitetty. Valintakokeen 1. vaiheen ohjeistukset ilmoitetaan hakijan opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 20.5.2020. Valintakokeen 2. vaiheen ohjeistukset ilmoitetaan 25.5.2020 mennessä. Päivitetyt valintaperusteet linkin takana.
Muutos 28.4.2020
Valintakoe muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Historia, Joensuu (pdf)
Päivitys 7.5.2020, valintaperusteita päivitetty:
Valintakokeen 1. vaiheen kirjallinen etäkoe järjestetään perjantaina 29.5.2020. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 27.5.2020. Päivitetyt valintaperusteet linkin takana.
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien määrää on nostettu ja vastaavasti valintakokeella valittavien määrää laskettu. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Julkisoikeus, Joensuu
Ei muutoksia valintaperusteisiin.

Ruotsin kieli, Joensuu (pdf)
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien määrää on nostettu ja vastaavasti valintakokeella valittavien määrää laskettu. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Sovellettu fysiikka, Kuopio (pdf)
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien määrää on nostettu ja vastaavasti valintakokeella valittavien määrää laskettu. Todistusvalinnassa huomioidaan myös ei-ensikertalaiset. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu (pdf)
Muutos 28.4.2020
Todistusvalinnassa huomioidaan myös ei-ensikertalaiset. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Hoitotiede, Kuopio (pdf)
Muutos 27.4.2020
Muutoksia on tullut valintakokeeseen. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Koskee seuraavia hakukohteita:
Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio
Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio
Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio

Ravitsemustiede, Kuopio (pdf)
Muutos 27.4.2020
Muutoksia tullut vain valintakoeosioon. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Yhteiskuntatieteet, Joensuu (pdf)
Muutos 24.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien kiintiöön on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi etävalintakokeeksi. Lisäksi etävalintakokeella valittavien osuutta on pienennetty. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Yhteiskuntatieteet, Kuopio (pdf)
Muutos 24.4.2020
Todistusvalinnalla valittavien kiintiöön on tullut muutoksia. Valintakoe on muuttunut kaksivaiheiseksi etävalintakokeeksi. Lisäksi etävalintakokeella valittavien osuutta on pienennetty. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Läntinen teologia, teologi, Joensuu (pdf)
Muutos 22.4.2020 / päivitetty 29.4.2020: lisätty soveltuvuuskokeeseen liittyvät muutokset.
Todistusvalinnassa ei rajata varasijojen määrää ja todistusvalinnan kiintiötä nostetaan. Valintakoe muuttunut etäopintoihin perustuvaksi valinnaksi. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Läntinen teologia, opetusala, Joensuu (pdf)
Päivitys 28.5.2020
Saat tiedon siitä oletko tullut valituksi soveltuvuuskokeeseen, sähköpostilla toukokuun loppuun mennessä (pdf). Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-11.6.2020 sähköisenä etäkokeena. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.
Muutos 22.4.2020
Valinnan 1. vaiheen todistusvalintaan ei ole tullut muutoksia. Valinnan 1. vaiheen valintakoe muuttunut kaksivaiheiseksi etävalintakokeeksi. Soveltuvuuskokeen osalta valintaperusteet vahvistetaan myöhemmin. Katso tarkemmin linkin takana oleva pdf-tiedosto.

Maisterihaku, Varhaiskasvatus, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2v) (9.4.2020)
Muutos 9.4.2020
Tässä hakukohteessa ei järjestetä aineistokoetta 4.5.2020, vaan kaikki valintakelpoiset hakijat valitaan koulutukseen. Hakija, joka on ilmoittanut suorittavansa valintaperusteissa mainittuja opintoja kevään 2020 aikana ja on toimittanut 8.4. klo 15.00 mennessä kopion suoritetuista opinnoistaan, on ehdollisesti hyväksyttävissä, kunnes hän on liittänyt hakemukselleen valintakelpoisuuden osoittavat liitteet 5.6. klo 15.00 mennessä.

Muutos alla mainittuihin maisterihakukohteisiin, kelpoisuusopintoihin sekä opettajankoulutusten sivuainehakuun (9.4.2020)
Maisterihakukohteet
Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu
Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu
Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu
Kelpoisuusopinnot
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO)
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO)
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO)
Opettajankoulutusten sivuainehaku (Itä-Suomen yliopiston sisäinen)
Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine)
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot (OPO-sivuaine)
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine)
Varhaiskasvatuksen sisältöalueet (VAKA-sivuaine)

Muutos 9.4.2020
Etukäteen ilmoitettu valintakoepäivämäärä 4.5.2020 pysyy ennallaan. Valintakokeen toteutus muuttuu sähköiseen ympäristöön ja sen toteutusaika on 4.5. klo 16:00 -18:00. Toteutusmuoto ja ohjeet kokeeseen ilmoitetaan erillisellä sähköpostilla jokaiselle hakijalle muutamaa päivää ennen koetta. Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Kaksivaiheisten valintamenettelyjen II vaiheesta, soveltuvuuskokeesta tiedotetaan myöhemmin.

Alla mainittuihin sivuaineopintoihin ja erillisiin kelpoisuusopintoihin on tehty muutoksia (pdf, 9.4.2020):
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien opinnot (60 op)
Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot (25 op/35 op)
Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö (25 op/35 op)
Musiikkikasvatus (25 op/35 op)
Liikunta (25 op)
Ranskan kieli ja kulttuuri (30 op/30 op)