AINEENOPETTAJA JA LUOKANOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA, JOENSUU