AINEENOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA JA TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, JOENSUU