ALLA MAINITTUIHIN SIVUAINEOPINTOIHIN JA ERILLISIIN KELPOISUUSOPINTOIHIN ON TEHTY MUUTOKSIA