ERILLISET AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 OP, KELPOISUUSOPINNOT