YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT VALINTAKOKEESSA (VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYT)


Tutustu ohjeisiin huolella! (päivitetty 30.4.2020)

HUOM! Tiedote hakijoille 9.4.2020: Itä-Suomen yliopisto järjestää valintakokeet etäyhteyksillä ja muilla vaihtoehtoisilla tavoilla – valintakokeisiin osallistujat saavat tiedon muutoksista sähköpostilla

Yliopisto tiedottaa eri hakukohteiden valintajärjestelyistä sitä mukaa kun ratkaisuja tehdään. Kaikki valintaperusteiden muutoksia koskevat päätökset tehdään ja niistä tiedotetaan 30.4. mennessä. Tieto valintakoejärjestelyistä lähetetään valintakokeisiin osallistuville sähköpostitse. Kaikkia hakukohteita koskeva tieto kootaan yliopiston haeyliopistoon.fi -verkkosivustolle osoitteeseen https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/

Kysymyksiä valintoihin ja niiden toteuttamiseen liittyen voi lähettää osoitteeseen: valintakokeet2020 (at) uef.fi

Tutustuthan huolellisesti valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemista koskeviin ohjeisiin sekä toimit niiden mukaisesti!

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi valintakokeessa yksilöllisiä järjestelyjä, kuten lisäaikaa, lisävalaistusta, jonkin muun teknisen apuvälineen, mahdollisuutta avustajan käyttöön tai muun  yksilöllisen järjestelyn, tulee sinun täyttää kirjallinen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä.

Hakemuksen liitteille voi olla määritelty hakukohdekohtaisesti voimassaoloaikoja (esim. lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot). Lausunnot, jotka osoittavat yksilöllisen järjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Sinun tulee kuitenkin huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Jos valintakoevalinnan muuttuneen luonteen vuoksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä Itä-Suomen yliopistossa, voit täyttää ja lähettää hakemuksesi liitteineen viimeistään keskiviikkona 6.5.2020 klo 16.00, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen määräajan jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain aivan akuuteissa poikkeustapauksissa.

Jos VAKAVA-kokeen muuttuneet koejärjestelyt aiheuttavat sinulle uusia yksilöllisten eli erityisjärjestelyiden tarpeita, toimita välittömästi erityisjärjestelyhakemus liitteineen Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Digitaalisissa valintakokeissa tietokoneen käyttöön ja erilliseen tilaan liittyvät yksilölliset järjestelyt ovat hakijan itsensä toteuttamisvastuulla.

HUOM! Mikäli olet jo hakenut yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, siihen liittyvä hakemus ja päätös ovat voimassa myös muuttuneilla valintaperusteilla.

Tarvittaessa lisätietoja saat ao. tiedekunnan yhteyshenkilöltä (ks. alla) mahdollisiin järjestelyihin liittyen ja yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen liittyen Tuija Pasaselta, tuija.pasanen@uef.fi tai puh. 029 445 8261.

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen

Huomaathan, että sinun tulee käyttää nimenomaan opiskelijavalintaa koskevaa sähköisesti lähetettävää valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakulomaketta. Täytä hakemus ja toimita se sekä kaikki tarvittavat liitteet määräaikaan mennessä sähköisesti pdf-muodossa samassa turvapostiviestissä. Suosittelemme, että toimitat hakemuksesi omana tiedostonaan ja liitteet ominaan.

Mene turvapostin lähettämiseen tarkoitetulle web-sivulle ja kirjoita sivulle oma sähköpostiosoitteesi (sekä lomakkeella oleva vaihtuva koodi, jolla estetään roskapostia).

Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa olevan linkin kautta pääset lähettämään itse turvapostiviestin. Klikkaa ko. linkkiä, ja kirjoita turvapostilomakkeelle viestin vastaanottajaksi valintakoejarjestelyt@uef.fi

Sen jälkeen kirjoita turvapostilomakkeelle itse viesti ja liitä viestiin tarvittavat liitetiedostot. Paina lopuksi Lähetä (Send).

Hakemukset valintakokeiden yksilöllisistä järjestelyistä sisältävät usein salassa pidettäviä terveystietoja (Julkisuuslain 24 §), mistä syystä tietoja ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa, vaan edellä olevan turvasähköpostilinkin kautta. Mitään muita dokumentteja kuin valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin liittyviä, ei saa lähettää tämän linkin kautta!

Saat tiedon hakemuksesi perilletulosta välittömästi automaattisena paluuviestinä. Älä vastaa saamaasi automaattiviestiin.

Hakemuksesta tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi henkilö- ja yhteystietosi sekä hakukohde, johon haet. Hakemus on hakukohdekohtainen. Jos haet yksilöllisiä järjestelyjä useampaan hakukohteeseen, täytä ja toimita jokaisesta oma hakemus liitteineen.

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätiedot ja neuvonta:

Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suositusta. Opiskelun esteettömyysasioita (yksilölliset järjestelyt valintakokeessa) opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopiston Opintopalvelut -yksikössä opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 029 44 58261 (s-posti: tuija.pasanen@uef.fi).

Filosofisen tiedekunnan hakukohteet:
opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen@uef.fi, puh. 050 371 4330
Luonnontieteteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hakukohteet:
suunnittelija Mari Heiskanen, mari.heiskanen@uef.fi, puh. 050 442 2380
Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteet:
opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste, mervi.silaste@uef.fi, puh. 040 355 2198
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hakukohteet:
opintokoordinaattori Anne Korhonen, anne.m.korhonen@uef.fi, puh. 050 442 2686

Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin sinun tulee tarvittaessa tutustua.

Opintojen esteettömyys ja tasa-arvo

Esteetön opiskelijavalinta -suositus
Opiskelijan käsikirja: Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet ja tilat
–  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa ja opinnoissa Itä-Suomen yliopistossa (ohjeistus)

Hakulomake 2020: Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa