YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT VALINTAKOKEESSA (VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYT)


Tutustu ohjeisiin huolella!

Tutustuthan huolellisesti valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemista koskeviin ohjeisiin sekä toimit niiden mukaisesti!

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi valintakokeessa yksilöllisiä järjestelyjä, kuten lisäaikaa, lisävalaistusta, jonkin muun teknisen apuvälineen, mahdollisuutta avustajan käyttöön tai muun  yksilöllisen järjestelyn, tulee sinun täyttää kirjallinen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä.

Hakemuksen liitteille voi olla määritelty hakukohdekohtaisesti voimassaoloaikoja (esim. lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot). Lausunnot, jotka osoittavat yksilöllisen järjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Sinun tulee kuitenkin huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.

Hakemus, jossa on eriteltynä pyyntösi tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen viimeistään 8.4.2020 klo 15.00, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. (Poikkeuksena Kasvatusalan valtakunnallinen valintakoe VAKAVA, lääketiede, hammaslääketiede, biolääketiede sekä oikeustieteet, joissa hakemus on jätettävä liitteineen viimeistään 1.4.2020 klo 15.00). Kyseisten määräaikojen jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa.

Huomaathan, että yksilöllisten järjestelyjen hakuajat kaikkien Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden valintakokeisiin ovat päättyneet (ks. edellä). Määräajan jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Tällaisissa tapauksissa pyydetään ennen hakemuksen lähettämistä ottamaan yhteyttä joko puhelimitse 029 445 8261/Tuija Pasanen tai sähköpostitse tuija.pasanen(at)uef.fi. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös suoraan ao. tiedekuntaan (ks. yhteystiedot myöhemmin) tarvittavien ohjeiden saamiseksi.

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen

Huomaathan, että sinun tulee käyttää nimenomaan opiskelijavalintaa koskevaa sähköisesti lähetettävää valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakulomaketta. Täytä hakemus ja toimita se sekä kaikki tarvittavat liitteet määräaikaan mennessä sähköisesti pdf-muodossa samassa turvapostiviestissä verkkosivun kautta (verkkosivun osoite https://secmail.uef.fi/valintakoejarjestelyt@uef.fi). Suosittelemme, että toimitat hakemuksesi omana tiedostonaan ja liitteet ominaan.

Mene turvapostin lähettämiseen tarkoitetulle web-sivulle ja kirjoita sivulle oma sähköpostiosoitteesi (sekä lomakkeella oleva vaihtuva koodi, jolla estetään roskapostia).

Saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa olevan linkin kautta pääset lähettämään itse turvapostiviestin. Klikkaa ko. linkkiä, turvapostilomakkeen vastaanottajana on valintakoejarjestelyt@uef.fi.

Sen jälkeen kirjoita turvapostilomakkeelle itse viesti ja liitä viestiin tarvittavat liitetiedostot. Paina lopuksi Lähetä (Send).

Hakemukset valintakokeiden yksilöllisistä järjestelyistä sisältävät usein salassa pidettäviä terveystietoja (Julkisuuslain 24 §), mistä syystä tietoja ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostissa, vaan edellä olevan turvasähköpostilinkin kautta. Mitään muita dokumentteja kuin valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin liittyviä, ei saa lähettää tämän linkin kautta!

Saat tiedon hakemuksesi perilletulosta välittömästi automaattisena paluuviestinä. Älä vastaa saamaasi viestiin.

Hakemuksesta tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi henkilö- ja yhteystietosi sekä hakukohde, johon haet. Hakemus on hakukohdekohtainen. Jos haet yksilöllisiä järjestelyjä useampaan hakukohteeseen, täytä ja toimita jokaisesta oma hakemus liitteineen.

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Lisätiedot ja neuvonta:

Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suositusta. Opiskelun esteettömyysasioita (yksilölliset järjestelyt valintakokeessa) opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopiston Opintopalvelut -yksikössä opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 029 44 58261 (s-posti: tuija.pasanen (at) uef.fi).

Opintojen esteettömyys ja tasa-arvo

Esteetön opiskelijavalinta -suositus
Opiskelijan käsikirja: Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet ja tilat
–  Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa ja opinnoissa Itä-Suomen yliopistossa (ohjeistus)

Tarkempia tietoja kunkin valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä saat tarvittaessa myös siitä tiedekunnasta, johon hakemasi hakukohde kuuluu.

• Filosofinen tiedekunta: opintokoordinaattori Henni Nevalainen (henni.nevalainen (at) uef.fi)
• Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta: suunnittelija Mari Heiskanen (mari.heiskanen (at) uef.fi)
• Terveystieteiden tiedekunta: opintopalveluiden päällikkö Mervi Silaste (mervi.silaste (at) uef.fi)
• Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta: opintokoordinaattori Anne Korhonen (anne.m.korhonen (at) uef.fi)

Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin sinun tulee tarvittaessa tutustua.

Hakulomake 2020: Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa