Laskimet


Mikäli valintakokeessa sallitaan laskimen käyttö, on siitä mainittu erikseen hakukohteen valintaperusteissa. Sallitut laskinmallit voivat olla etukäteen tarkasti määritellyt. Sen vuoksi kannattaa hyvissä ajoin ennen koetta selvittää, millaista laskinta kokeessa saa käyttää.

Lääketieteen, hammaslääketieteen sekä biolääketieteen koulutuksien valintakokeissa sallittujen laskinten lista löytyy osoitteesta laaketieteelliset.fi.

Muunlaisia laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä, kuten taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Huom! Hakuoppaan tiedoista poiketen ravitsemustieteen valintakokeessa ei sallita laskimia. Valintakoe on laadittu niin, että laskin on tarpeeton.