Laskimet


Mikäli valintakokeessa sallitaan laskimen käyttö, on siitä mainittu erikseen hakukohteen valintaperusteissa. Sallitut laskinmallit voivat olla etukäteen tarkasti määritellyt. Sen vuoksi kannattaa hyvissä ajoin ennen koetta selvittää, millaista laskinta kokeessa saa käyttää.

Lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen sekä ravitsemustieteen koulutuksien valintakokeissa sallittujen laskinten lista löytyy osoitteesta www.laaketieteelliset.fi.

Muunlaisia laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä, kuten taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.