Valintakokeiden erityisjärjestelyt


Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee valintakokeessa erityisjärjestelyjä, kuten lisäaikaa, lisävalaistusta, jonkin muun teknisen apuvälineen, mahdollisuutta avustajan käyttöön tai muun erityisjärjestelyn, hänen tulee täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä (kopio riittää).

Hakemuksen liitteille voi olla määritelty hakukohdekohtaisesti voimassaoloaikoja (esim. lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot). Lausunnot, jotka osoittavat erityisjärjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee kuitenkin huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Esim. VAKAVAn eli valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeen, lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeen ja oikeustieteellisen alan valintakokeen erityisjärjestelyjen hakuajankohta ja periaatteet poikkeavat yleisistä periaatteista, ks. tarkemmin hakuoppaasta tai VAKAVAn sivuilta.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 (poikkeuksena VAKAVA-koe sekä lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan että oikeustieteellisen alan valintakokeet, joihin osallistuessaan hakijan on toimitettava mahdollinen erityisjärjestelyhakemuksensa liitteineen viimeistään yhteishaun hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä), jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä.

Hakijoiden tulee käyttää erityisesti opiskelijavalintaa koskevaa valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakulomaketta. Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita liitteineen määräaikaan mennessä osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto, Opintopalvelut/Tulopalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio
Käyntios. Yliopistonranta 1C, Mediteknia –rakennus (1. kerros).

Mediteknia -rakennuksen ala-aulasta ilmoitustaulun vierestä löytyy postilaatikko, johon voi myös jättää erityisjärjestelyhakemuksia ja niiden liitteitä.

Kyseisten määräaikojen jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa.

Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee. Hakemus on hakukohdekohtainen. Jos haet erityisjärjestelyjä useampaan hakukohteeseen, täytä ja toimita jokaisesta oma hakemuksensa liitteineen.

Valintakokeen erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Lisätiedot ja neuvonta:

Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suositusta. Opiskelun esteettömyysasioita opiskelijaksi hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopistossa opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 029 44 58261 (etunimi.sukunimi@uef.fi).

Opintojen esteettömyys ja tasa-arvo

Lue lisää Esteetön opiskelijavalinta -suosituksesta.

Tarkempia tietoja kunkin valintakokeen erityisjärjestelyistä saa myös siitä tiedekunnasta, johon hakukohde kuuluu. Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia käytäntöjä, joihin hakijan tulee tarvittaessa tutustua.