VÄYLÄ

Väylällä tarkoitetaan Avoimen yliopiston väylää, jonka kautta opiskelija voi pyrkiä perustutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet, hakuajat ja muut kriteerit vaihtelevat tiedekunnittain.