YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNNAN JOO-OPINTOTARJONTA


Historian ja maantieteiden laitos (Joensuun kampus)

Historia

 • Historian perusopinnot
 • Suomen historian aineopinnot
 • Yleisen historian aineopinnot

Maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka

 • Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
 • Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen aineopinnot
 • Ympäristöpolitiikan aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Joensuun kampus)

 • Sosiologian perus- ja aineopinnot
 • Yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Kuopion kampus)

 • Sosiaalipedagogiikan perus- ja aineopinnot
 • Sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnot
 • Sosiologian perus- ja aineopinnot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

 • Terveystaloustieteen perusopinnot
 • Lääketalouden opintokokonaisuus

Kauppatieteiden laitos

 • Perus-/aineopinnot, kauppatiede (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, johtaminen ja markkinointi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi ja verotus (Joensuu)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi ja rahoitus (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, johtaminen (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, laskentatoimi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, markkinointi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, rahoitus (Kuopio)
 • Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus (Joensuu & Kuopio)

*= sivuaineopiskelijan aineopintokokonaisuus 60 op koostuu Kauppatieteen perusopinnoista 30 op sekä 30 op ao. oppiaineen opinnoista.

Oikeustieteiden laitos

 • Eurooppaoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Finanssioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op)
 • Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot (27 op)
 • Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot (25 op)
 • Siviilioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Sosiaalioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op)
 • Yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op)
 • Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Metsäoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op)
 • Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus (väh. 25 op)
 • Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in International Law (25 op)
 • Julkisten hankintojen perusopinnot (väh. 25 op)
 • Venäjän oikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Lainvalmistelun perusopinnot (väh. 25 op)
 • Kriminologian perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in Food Law and Policy (väh. 25 op)
 • Filosofian perus- ja aineopinnot (30 op + 40 op)