Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan JOO-opintotarjonta


Historian ja maantieteiden laitos (Joensuun kampus)

Historia

 • Historian perusopinnot
 • Suomen historian aineopinnot
 • Yleisen historian aineopinnot

Maantiede

 • Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen perusopinnot
 • Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Joensuun kampus)

 • Sosiologian perus- ja aineopinnot
 • Yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Kuopion kampus)

 • Sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnot
 • Sosiologian perus- ja aineopinnot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

 • Terveystaloustieteen perusopinnot
 • Lääketalouden opintokokonaisuus

Kauppatieteiden laitos

 • Kauppatieteen perusopinnot (Joensuu & Kuopio)
 • Yrittäjyyden perusopinnot (Joensuu & Kuopio)
 • E-Business and Network Studies -perusopintokokonaisuus (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi ja rahoitus* (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi* (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, rahoitus* (Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, johtaminen* (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, markkinointi* (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, innovaatiojohtaminen* (Kuopio)

*= sivuaineopiskelijan aineopintokokonaisuus 60 op koostuu Kauppatieteen perusopinnoista 30 op sekä 30 op ao. oppiaineen opinnoista.

Oikeustieteiden laitos

 • Eurooppaoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Finanssioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op)
 • Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot (27 op)
 • Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot (25 op)
 • Siviilioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Sosiaalioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op)
 • Yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot (vähintään 25 op + 35 op)
 • Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Metsäoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op)
 • Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus (väh. 25 op)
 • Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in International Law (25 op)
 • Julkisten hankintojen perusopinnot (väh. 25 op)
 • Venäjän oikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Lainvalmistelun perusopinnot (väh. 25 op)
 • Kriminologian perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in Food Law and Policy (väh. 25 op)
 • Filosofian perus- ja aineopinnot (30 op + 40 op)